LOADING

Type to search

Krimi Život

Preventívna kampaň polície zameraná na problematiku násilia na ženách

redaktor tvpk 22 novembra 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25. november) budú v týždni od 19. do 23. novembra 2018 príslušníci Policajného zboru vykonávať preventívnu kampaň zameranú na problematiku násilia na ženách. Cieľom tejto celoslovenskej informačno-osvetovej činnosti je zvyšovanie informovanosti a právneho vedomia najmä u samotných dievčat a žien.

Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Ide o porušovanie ľudských práv a formu diskriminácie žien. Počas kampane budú policajti poskytovať informácie o formách násilia a trestno-právnej rovine násilia, kam sa obrátiť v prípade potreby pomoci, keď sa stanú obeťou násilia alebo by chceli obeti pomôcť.

Každý môže niečo urobiť, aby ochránil ženy a veľakrát aj ich deti pred násilím agresora.  Často dochádza k násiliu za zavretými dverami, v domácom prostredí, kedy ide o dlhodobo trvajúce násilie a týranie. Zastaviť toto násilie zvyčajne nie je v silách samotnej obete. V takýchto prípadoch je najlepšie hľadať pomoc v inštitúciách, ktoré môžu obeti pomôcť a na polícii – v momente, keď sa to násilie deje, alebo bezprostredne po násilí telefonicky na bezplatné telefónne číslo 158 alebo kedykoľvek osobne na najbližšom útvare Policajného zboru. Oznámenie môže podať aj sused, rodinný príslušník, kamarátka alebo anonym.

Všetci majú právo na život bez násilia a naopak nikto nemá právo ubližovať inému.

Inzercia