pondelok, 19.2.2018, 2:54 h

facebook facebookSociálne služby pre seniorov

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 2. 2018, 18.00 h


Sochár Alexander Ilečko ešte stále tvorí

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 2. 2018, 18.00 h


Fašiangy skončili pochovaním basy

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 2. 2018, 18.00 h


VTC Pezinok-Bilíkova odohral ďalší zápas

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 2. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 7. 12. 2017

PROGRAM XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2018

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2018

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018

7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

8. Návrh ROZPOČTU MESTA PEZINOK na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 a stanovisko HK

9. Prerokovanie platu primátora

10. Návrh VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriaďované a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

11. Návrh VZN č. 19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2017 do 30.11.2017

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017

14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení (prostriedky rezervného fondu, cyklochodník Pezinok – Limbach)

15. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

16. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“

17. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2018

18. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HK za obdobie „január – október 2017“

19. Návrh na udelenie odmeny HK za obdobie „január – október 2017“

20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

22. Návrh na odpísanie pohľadávky (fyzická osoba – p. Juliana Ondrovičová)

23. Žiadosť o prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh na prenájom budov bývalej Mestskej polikliniky pre Pezinskú mestskú spoločnosť, s.r.o.

25. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu

26. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

27. Prevody a nájmy nehnuteľností

28. Rôzne

29. Informácie z činnosti MsÚ a HK

30. Informácie primátora

31. Interpelácie poslancov

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

PODOBA VODY utorok, 20.2.2018, 19:30 h
USA, Kanada 2017, slovenské titulky, 123 min., MP-15
V utajovanom americkom vládnom laboratóriu, v 60. rokoch minulého storočia, prebiehajú experimenty...
DOVIDENIA TAM HORE streda, 21.2.2018, 19:30 h | štvrtok, 22.2.2018, 19:30 h
Francúzsko 2017, české titulky, 117 min., MP-15
November 1918. Do konca svetovej vojny ostáva len pár dní. Poručík Henri d’Aulnay-Pradelle je...
DISASTER ARTIST piatok, 23.2.2018, 19:30 h
USA 2017, slovenské titulky, 104 min., MP-15
Jeho film bol taký zlý, že sa stal kultovým. A tak stálo za to, nakrútiť o jeho vzniku druhý, ešte...
PRAČLOVEK sobota, 24.2.2018, 17:00 h | nedeľa, 25.2.2018, 17:00 h
VB, Francúzsko 2018, slovenský dabing, 89 min., MP
Britské štúdio Aardman Animation, po takých filmoch ako Slepačí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka...
THE POST: AFÉRA V PENTAGONE sobota, 24.2.2018, 19:30 h | nedeľa, 25.2.2018, 19:30 h
USA 2017, české titulky, 116 min., MP-15
Keď vláda klame, noviny sa musia postaviť na stranu pravdy. Aféra v Pentagone je napínavou drámou z...
FK: ROCK´N ROLL utorok, 27.2.2018, 19:30 h
Francúzsko 2017, české titulky, 123 min., MP-15
Inteligentná francúzska komédia o starnutí a upadajúcej filmovej sláve. Guillaume Canet (43) žije...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Arpád Soltész
Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Je po voľbách, Mečiar skončil, Lexa je na úteku, siskári horúčkovito skartujú spisy aj svedkov. Robo Holub je dávno po smrti, Miki Černák sedí v base, Žaluďa práve zastrelili. 

Elena Ferrante
Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhujúcej ságy o dvoch ženách – premýšľajúcej a vzdelanej Eleny a neskrotnej Lily. Obe sú dospelé, majú manželov, milencov, deti a starnúcich rodičov.

Witold Szabłowski 
Witold Szabłowski hovorí, že sme ako tancujúce medvede. Nie, nie je to žiadna nová „darwinovská“ teória. Akt oslobodenia cvičeného medveďa je jeho metaforou vývoja spoločnosti v strednej a južnej Európe po páde komunistických režimov.

Marián Leško
"Obávam sa, že sme v stave akejsi tichej, nevyslovenej krízy," hovorí na záver knihy rozhovorov Marián Leško. Ako dodáva, na optimizmus sú špecialisti iní. Namiesto toho ponúka dramatický príbeh Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov.

Michal Čierny
Leto sa pomaly končí a detektívi nemajú do čoho pichnúť, keď ich sám policajný riaditeľ požiada o pomoc pri vyšetrovaní. Majú zistiť, čo alebo kto straší v Starom mlyne.

Peter Stoličný
Detská knižka o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné kúsky. Pravdaže, keďže je opica rozprávková, často sa nevie správať, deti ju však vždy poučia, čo je správne a čo nie

David Solomons
Ak miluješ superhrdinov tak ako Luke, pri čítaní tejto knihy nebudeš veriť tomu, ako s ním vesmír vybabral. Luke bol jedného večera v domčeku na strome spolu so starším bratom Zackom, no musel si odskočiť.

Jochen Till
Lucifer Senior má problém. Jeho syn Lucifer junior má po ňom prevziať vládu v pekle. Smola je však v tom, že je príliš milý a dobrý. Rozhodne sa preto, že ho okamžite pošle na zem.

150. výročie narodenia Viktora Taubingera
Lekár v Modre.

* 24.12.1867 - Modra,  + 02.07.1947 - Modra

135. výročie narodenia Samuela Zocha 
Politik, evanjelický farár, osvetár, náboženský spisovateľ. 
* 18.12.1882 - Cerovo, + 04.01.1928 - Bratislava 
​​​​​​​

95. výročie narodenia Williho Baya
Architekt

* 14.12.1922 - Neuwied nad Rýnom (SRN), + 17.05.2011 - Modra

115. výročie narodenia Miloša Uhlárika
Učiteľ, národovec, presvedčený demokrat.

* 06.12.1902 - Modra, + 25.10.1971 - Bratislava

125. výročie narodenia Štefana Krčméryho
Kultúrny historik, básnik, prozaik, literárny kritik, teoretik, estetik, prekladateľ, redaktor, publicista a organizátor literárneho, kultúrneho a osvetového života

* 26.12.1892 - Mošovce, + 17.02.1955 - Pezinok