utorok, 12.12.2017, 11:12 h

facebook facebookDecembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 11. 12. 2017, 18.00 h


Deti privítali Mikuláša

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 11. 12. 2017, 18.00 h


Nedajme zlodejom počas Vianoc šancu

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 11. 12. 2017, 18.00 h


Výstava Tisícročná včela

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 11. 12. 2017, 18.00 h

1
2
3
4

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 7. 12. 2017

PROGRAM XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2018

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2018

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018

7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

8. Návrh ROZPOČTU MESTA PEZINOK na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 a stanovisko HK

9. Prerokovanie platu primátora

10. Návrh VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriaďované a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

11. Návrh VZN č. 19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2017 do 30.11.2017

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017

14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení (prostriedky rezervného fondu, cyklochodník Pezinok – Limbach)

15. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

16. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“

17. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2018

18. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HK za obdobie „január – október 2017“

19. Návrh na udelenie odmeny HK za obdobie „január – október 2017“

20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

22. Návrh na odpísanie pohľadávky (fyzická osoba – p. Juliana Ondrovičová)

23. Žiadosť o prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh na prenájom budov bývalej Mestskej polikliniky pre Pezinskú mestskú spoločnosť, s.r.o.

25. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu

26. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

27. Prevody a nájmy nehnuteľností

28. Rôzne

29. Informácie z činnosti MsÚ a HK

30. Informácie primátora

31. Interpelácie poslancov

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

FK: LAJKA utorok, 12.12.2017, 19:30 h
ČR 2017, česká verzia, 87 min., MP-12
Dobrodružný bábkový príbeh o tom, že Lajka žije! Spolu s ďalšími zvieratami začala obývať vzdialenú...
OCKO JE DOMA 2 streda, 13.12.2017, 19:30 h | štvrtok, 14.12.2017, 19:30 h
USA 2017, slovenské titulky,100 min., MP-12
Keď si dvaja znepriatelení ockovia, jeden vlastný a druhý nevlastný, k sebe na konci filmu Ocko je...
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA piatok, 15.12.2017, 19:30 h | sobota, 16.12.2017, 16:30 h
USA 2017, slovenský dabing, slovenské titulky, 152 min., MP-7
3D

Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey,...

STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA sobota, 16.12.2017, 19:30 h | nedeľa, 17.12.2017, 19:30 h
USA 2017, slovenský dabing, slovenské titulky, 152 min., MP-7
Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, hrdinka...
TRI ŽELANIA nedeľa, 17.12.2017, 17:00 h
ČR, SR 2017, slovenská verzia, 106 min., MP
Rodinná filmová rozprávka Tri želania (Přání k mání), rozpráva poetickou a humornou formou, príbehy...
FK: AXOLOTL OVERKILL utorok, 19.12.2017, 19:30 h
Nemecko 2017, české titulky, 94 min., MP-15
Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom, kašle na...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Jenny Hanová
Lara Jean nečakala, že sa do Petra skutočne zamiluje. Veď len predstierali, že spolu chodia. V jednej chvíli to však obaja predstierať prestali.

David Lagercrantz
V piatej časti série Millennium s názvom Muž, ktorý hľadal svoj tieň ponúka David Lagercrantz čitateľom napínavý príbeh o zneužívaní štátnej moci...

Rudolf Hrčka
Literárny debut rodeného Bratislavčana, lekára Rudolfa Hrčku (1950). V živote každého človeka sa všetko stane prvý raz. Prvý strach, prvá radosť, prvý smútok, prvá láska...

Pavol Dobšinský
Tretí zväzok završuje kompletné vydanie Dobšinského Prostonárodných slovenských rozprávok, ktoré vydavateľstvo pripravilo k sedemdesiatemu výročiu svojej existencie.

William McCayPavol
„Jupiterovi sa dostane do rúk zbierka starých komiksov, ktorú odkiaľsi priviezol do svojho bazáru jeho strýko Titus.

Victoria Schwab
V podzemí sveta Erdas sa prebudilo čosi prastaré a skazené. Odveké zlo obostreté temnotou má obrovskú moc a len nepatrným čriepkom svojej sily môže zničiť mnohé.

Vydal: Ikar - Stonožka (2017)
Pre malých školákov, ktorí chcú vedieť všetko. Dôležitá osoba potrebuje dôležitú knihu – a táto bola napísaná práve pre teba.

Jacek Hugo-Bader
Kolymské denníky (Vydavateľstvo Absynt, 2016) sú prvou knihou výrazného predstaviteľa súčasnej poľskej reportážnej školy Jacka Huga-Badera.

90. výročie narodenia Jozefa Hanúska
Herec, komik, kabaretný umelec.

* 12.11.1927 - Pezinok, + 27.03.1971 - Pezinok

25. výročie úmrtia Štefana Zlocha
Kňaz, misionár.

* 12.09.1910 - Doľany, + 09.11.1992 - Beckov

70. výročie narodenia Petra Cpina
Výtvarník, grafik.

* 08.11.1947 - Bratislava

25. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka
Slovenský politik a štátnik, vedúca osobnosť Pražskej jari 1968.

* 27.11.1921 - Uhrovec (Slovensko) + 07.11.1992 - Praha (Česko)

80. výročie narodenia Milana Mlsnu
Rozhlasový redaktor, režisér, ľudový rozprávač a humorista.

* 06.11.1937 - Pezinok + 13.12.1992 - Bratislava