streda, 23.5.2018, 3:29 h

facebook facebookPrerušenie konania pri povoľovaní skládky

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 21. 5. 2018, 18.00 h


Aktuálne investičné akcie v Pezinku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 21. 5. 2018, 18.00 h


Absolventi ATV ukončili štúdium promóciou

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 21. 5. 2018, 18.00 h


Pezinská školská liga v stolnom tenise

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 21. 5. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 7. 12. 2017

PROGRAM XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2018

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2018

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018

7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

8. Návrh ROZPOČTU MESTA PEZINOK na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 a stanovisko HK

9. Prerokovanie platu primátora

10. Návrh VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriaďované a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

11. Návrh VZN č. 19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2017 do 30.11.2017

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017

14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení (prostriedky rezervného fondu, cyklochodník Pezinok – Limbach)

15. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

16. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“

17. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2018

18. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HK za obdobie „január – október 2017“

19. Návrh na udelenie odmeny HK za obdobie „január – október 2017“

20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

22. Návrh na odpísanie pohľadávky (fyzická osoba – p. Juliana Ondrovičová)

23. Žiadosť o prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh na prenájom budov bývalej Mestskej polikliniky pre Pezinskú mestskú spoločnosť, s.r.o.

25. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu

26. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

27. Prevody a nájmy nehnuteľností

28. Rôzne

29. Informácie z činnosti MsÚ a HK

30. Informácie primátora

31. Interpelácie poslancov

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

POMSTA utorok, 22.5.2018, 19:30 h | streda, 23.5.2018, 19:30 h
Francúzsko 2017, české titulky, 108 min., MP-15
Nikdy neberte milenku na pánsku jazdu! Zvlášť, keď sa chcete venovať lovu... Troch samoľúbych...
SOLO: A STAR WARS STORY piatok, 25.5.2018, 19:30 h | sobota, 26.5.2018, 19:30 h | nedeľa, 27.5.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenský dabing, slovenské titulky, 143 min., MP-12
3D

Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte sa do preďalekej galaxie v najnovšom pokračovaní ságy...

DVE A POL KAČKY sobota, 26.5.2018, 17:00 h | nedeľa, 27.5.2018, 17:00 h
USA, Čína 2018, slovenský dabing, 90 min., MP
Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia...
DÁMSKY KLUB utorok, 29.5.2018, 19:30 h | streda, 30.5.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-12
Príbeh filmu je umiestnený v slnečnej Kalifornii. Štyri celoživotné priateľky sú vášnivé čitateľky...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie úmrtia Júliusa Žarnovického

Národovec, publicista, evanjelický farár.
* 02.04.1853 - Lazy pod Makytou + 01.05.1917 - Pezinok

Výročie úmrtia Jána Tibenského

Historik, autor kníh o dejinách, spoluautor učebníc.
* 26.08.1923 - Budmerice + 11.05.2012 - Bratislava

Výročie narodenia Pavla Dvořáka

Historik, publicista, scenárista, spisovateľ.
* 13.05.1937 - Praha (Česko)

Výročie narodenia Františka Srnu

Motocyklový pretekár, zaslúžilý majster športu.
* 15.05.1932 - Svätý Jur + 06.10.1973 - Bratislava