streda, 22.8.2018, 0:26 h

facebook facebookOsvetlenie na cintoríne je hotové

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 13. 8. 2018, 18.00 h


Oprava strechy na budove CVČ

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 13. 8. 2018, 18.00 h


Mestská polícia monitoruje vinohrady

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 13. 8. 2018, 18.00 h


Odštartovala futbalová sezóna

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 13. 8. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 7. 12. 2017

PROGRAM XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 (štvrtok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2018

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2018

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018

5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2018

6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2018

7. Návrh VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

8. Návrh ROZPOČTU MESTA PEZINOK na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 a stanovisko HK

9. Prerokovanie platu primátora

10. Návrh VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriaďované a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

11. Návrh VZN č. 19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2017 do 30.11.2017

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017

14. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení (prostriedky rezervného fondu, cyklochodník Pezinok – Limbach)

15. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

16. Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“

17. Návrh Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2018

18. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti HK za obdobie „január – október 2017“

19. Návrh na udelenie odmeny HK za obdobie „január – október 2017“

20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

22. Návrh na odpísanie pohľadávky (fyzická osoba – p. Juliana Ondrovičová)

23. Žiadosť o prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh na prenájom budov bývalej Mestskej polikliniky pre Pezinskú mestskú spoločnosť, s.r.o.

25. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu

26. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

27. Prevody a nájmy nehnuteľností

28. Rôzne

29. Informácie z činnosti MsÚ a HK

30. Informácie primátora

31. Interpelácie poslancov

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

NEZVYČAJNÁ CESTA FAKÍRA, KTORÝ UVIAZOL V SKRINI utorok, 21.8.2018, 21:00 h | streda, 22.8.2018, 21:00 h
Francúzsko, USA 2018, české titulky, 92 min., MP-12
Aja je talentovaný, ale chudobný kúzelník a fakír, z malej indickej dediny. Namiesto zvláštnych...
SLENDER MAN štvrtok, 23.8.2018, 21:00 h | piatok, 24.8.2018, 21:00 h
USA 2018, slovenské titulky, 93 min., MP-15
V malom mestečku v americkom Massachusetts chcú štyri stredoškoláčky rituálom poprieť existenciu...
ŠPIÓN, KTORÝ MA DOSTAL sobota, 25.8.2018, 21:00 h | nedeľa, 26.8.2018, 21:00 h
USA 2018, slovenské titulky, 116 min., MP-15
Audrey a Morgan sú od detstva najlepšie kamarátky a bývajú spolu v Los Angeles. Jedného dňa sa u...
MOULIN ROUGE pondelok, 27.8.2018, 21:00 h
USA, Austrália 2001, české titulky, 123 min., MP-12
Paříž 1900. Básnik Christian spomína, ako sa stal členom divadelnej spoločnosti, ktorá práve skúša...
SKOROSESTRY utorok, 28.8.2018, 21:00 h | streda, 29.8.2018, 21:00 h
Francúzsko 2018, český dabing, 106 min., MP-12
Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ich životné osudy a cesty mohli niekedy pretnúť...Všetko sa však...
NÁČELNÍK štvrtok, 30.8.2018, 21:00 h | piatok, 31.8.2018, 21:00 h
USA 2018, české titulky, 90 min., MP-12
Epické dobrodružstvo sa odohráva počas poslednej doby ľadovej pred 20 000 rokmi. Po nevydarenom...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko