pondelok, 19.3.2018, 8:07 h

facebook facebookZápis detí do materských a základných škôl

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 3. 2018, 18.00 h


SOŠ v Pezinku privítala deviatakov

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 3. 2018, 18.00 h


Projekty pre verejnosť v Pinelovej nemocnici

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 3. 2018, 18.00 h


Jožkove smiechoty

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 19. 3. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKȎL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PȎSOBNOSTI MESTA PEZINOK

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok k začiatku šk. roka 2018/2019

Mesto Pezinok je zriaďovateľom nasledovných materských škôl:

- MŠ Bystrická 1,

- MŠ gen. Pekníka 2 (s elokovaným pracoviskom Cajlanská 7 a Na bielenisku 2),

- MŠ Svätoplukova 51,

- MŠ Vajanského 16,

- MŠ Za hradbami 1 (s elokovaným pracoviskom Za hradbami 2 a Holubyho 49),

- MŠ Záhradná 34,

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (s elokovaným pracoviskom MŠ Orešie 34).

Na predprimáme vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona . č.245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z..

Riaditeľky materských škôl sa dohodli, že zorganizujú spoločný zápis k začiatku šk. r. 2018/2019, dňa 16. mája 2018 v čase 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h.

Žiadosti o prijatie dieťaťa (originál + 1 kópia) sa budú prijímať v uvedenom čase na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, na 1. poschodí, č. 12. Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2017 /2018", na ktorej lekár potvrdí - spôsobilosť dieťaťa navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa; žiadosť prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).

2. Rodný list dieťaťa (originál k nahliadnutiu).

3. Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte (platný občiansky preukaz, kópiu OP, potvrdenie o TP) k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012.

4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatá môže byť iba kompletná prihláška , t.j. s vyplnenými údajmi, podpismi zákonných zástupcov dieťaťa a s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu ako aj o absolvovaní očkovaní dieťaťa! Zákonní zástupcovia dieťaťa môžu na prihlášku uviesť:

a) preferovanú MŠ,

b) alternatívu MŠ pre prípad, že by dieťa nemohlo byť z kapacitných dôvodov prijaté do preferovanej MŠ.

Formuláre „žiadosti" sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 31. 08.

2017. Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa do materských škôl určili a zverejnili na svojich weboyých sídlach riaditeľky materských škôl.

Žiadosť: http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/tlaciva/ziadost_o_prij...

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

OBYČAJNÁ TVÁR utorok, 20.3.2018, 19:30 h
USA 2017, slovenské titulky, 113 min., MP-7
August (Auggie) Pullman má 10 rokov, miluje Hviezdne vojny a práve nastúpil po prvýkrát do školy,...
VEČNE TVOJA NEVERNÁ streda, 21.3.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 92 min., MP-12
Josef a Miluška sú manželia snáď celú večnosť. Josef svoju ženu síce miluje, ale tiež má slabosť...
PACIFIC RIM: POVSTANIE štvrtok, 22.3.2018, 19:30 h | nedeľa, 25.3.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenské titulky, český dabing,111 min., MP-12
3D

Prvý raz sme ich dokázali zastaviť. Lenže to, čo mimozemskí tvorovia Kaiju napáchali na Zemi v...

FK: SLOBODA utorok, 27.3.2018, 19:30 h
GER, SR 2017, slovenské titulky, 103 min., MP-15
Nora (40) odchádza od svojho muža a dvoch detí bez jediného slova. Je vedená nevysvetliteľnou silou...
MÁRIA MAGDALÉNA streda, 28.3.2018, 19:30 h | štvrtok, 29.3.2018, 19:30 h
VB, USA 2018, slovenské titulky, 130 min., MP-12
Mária Magdaléna je životopisnou drámou o jednej z najtajomnejších ženských postáv našej civilizácie...
SHERLOCK GNOMES sobota, 31.3.2018, 17:00 h | nedeľa, 1.4.2018, 19:30 h
VB, USA 2018, český dabing, 90 min., MP

Dobrodružná detektívna animovaná komédia opisuje najväčší prípad sadrovej verzie legendárneho...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Arpád Soltész
Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Je po voľbách, Mečiar skončil, Lexa je na úteku, siskári horúčkovito skartujú spisy aj svedkov. Robo Holub je dávno po smrti, Miki Černák sedí v base, Žaluďa práve zastrelili. 

Elena Ferrante
Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhujúcej ságy o dvoch ženách – premýšľajúcej a vzdelanej Eleny a neskrotnej Lily. Obe sú dospelé, majú manželov, milencov, deti a starnúcich rodičov.

Witold Szabłowski 
Witold Szabłowski hovorí, že sme ako tancujúce medvede. Nie, nie je to žiadna nová „darwinovská“ teória. Akt oslobodenia cvičeného medveďa je jeho metaforou vývoja spoločnosti v strednej a južnej Európe po páde komunistických režimov.

Marián Leško
"Obávam sa, že sme v stave akejsi tichej, nevyslovenej krízy," hovorí na záver knihy rozhovorov Marián Leško. Ako dodáva, na optimizmus sú špecialisti iní. Namiesto toho ponúka dramatický príbeh Slovenska za posledných dvadsaťpäť rokov.

Michal Čierny
Leto sa pomaly končí a detektívi nemajú do čoho pichnúť, keď ich sám policajný riaditeľ požiada o pomoc pri vyšetrovaní. Majú zistiť, čo alebo kto straší v Starom mlyne.

Peter Stoličný
Detská knižka o neposednej opici Škorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza rozličné nezbedné kúsky. Pravdaže, keďže je opica rozprávková, často sa nevie správať, deti ju však vždy poučia, čo je správne a čo nie

David Solomons
Ak miluješ superhrdinov tak ako Luke, pri čítaní tejto knihy nebudeš veriť tomu, ako s ním vesmír vybabral. Luke bol jedného večera v domčeku na strome spolu so starším bratom Zackom, no musel si odskočiť.

Jochen Till
Lucifer Senior má problém. Jeho syn Lucifer junior má po ňom prevziať vládu v pekle. Smola je však v tom, že je príliš milý a dobrý. Rozhodne sa preto, že ho okamžite pošle na zem.

150. výročie narodenia Viktora Taubingera
Lekár v Modre.

* 24.12.1867 - Modra,  + 02.07.1947 - Modra

135. výročie narodenia Samuela Zocha 
Politik, evanjelický farár, osvetár, náboženský spisovateľ. 
* 18.12.1882 - Cerovo, + 04.01.1928 - Bratislava 
​​​​​​​

95. výročie narodenia Williho Baya
Architekt

* 14.12.1922 - Neuwied nad Rýnom (SRN), + 17.05.2011 - Modra

115. výročie narodenia Miloša Uhlárika
Učiteľ, národovec, presvedčený demokrat.

* 06.12.1902 - Modra, + 25.10.1971 - Bratislava

125. výročie narodenia Štefana Krčméryho
Kultúrny historik, básnik, prozaik, literárny kritik, teoretik, estetik, prekladateľ, redaktor, publicista a organizátor literárneho, kultúrneho a osvetového života

* 26.12.1892 - Mošovce, + 17.02.1955 - Pezinok