Živá reťaz za lepšie školstvo aj v Pezinku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 8. 2. 2016, 18.00 h


Likvidácia nebezpečného odpadu

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 8. 2. 2016, 18.00 h


Olejomaľba Jána Kupeckého v Pezinku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 8. 2. 2016, 18.00 h


Úspech mladých tanečníkov na súťaži Grand Gala

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 8. 2. 2016, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA ZUŠ

Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogockých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspiov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

* najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

* znalosť príslušnej legislatívy,

* zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,

* ovládanie štátneho jazyka,

* osobnostné a morálne predpoklady pre výkona riadiacej funkcie,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

* žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

* úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

* doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,

* výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

* preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie,

* profesijný a štruktúrovaný životopis,

* písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna do 11.00 h. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať". O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú predpoklady.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA NA NAJBLIŽŠIE DNI

13 HODÍN: TAJNÍ VOJACI Z BENGHÁZI štvrtok 11.2. 19:30h | piatok 12.2. 19:30h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, české titulky, 144 min., MP-15

Film rekonštruuje útok islamských teroristov v líbyjskom Benghazi v roku 2012. Film ukazuje...

AKO BYŤ SINGLE sobota 13.2. 19:30h | nedeľa 14.2. 19:30h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky, MP-15

New York je plný osamelých sŕdc hľadajúcich tú správnu zhodu, láskyplné spojenie, sex alebo...

FK: EJZENŠTEJN V GUANJUATE utorok 16.2. 19:30h
Mexiko, Holandsko 2015,vstupné:4,00€, člen.Fk:3,00€, 105 min., MP-18

Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl do...

DEADPOOL štvrtok 18.2. 19:30h | piatok 19.2. 19:30h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky, 106 min., MP-15

Najnetradičnejší komiksový hrdina spoločnosti Marvel, bývalý člen špeciálnych jednotiek Wade sa...

ROBINSON CRUSOE sobota 20.2. 17:00h | nedeľa 21.2. 17:00h
Bel., Fra., 2015, vstupné: 4,00€, 3D:6,00€, slovenský dabing, 90 min., MP
3D

Pripravte sa na konečne pravdivý príbeh Robinsona Crusoa a jeho verného priateľa – papagája...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Oľga Tokarczuk
Pravek – dedina uprostred Poľska, kde sa všednosť preplieta s nezvyčajnosťou, prítomnosť s mýtom a každodenný život je dôležitejší ako veľké udalosti. 

Veronika Šikulová
Prierez štyridsaťročného profesionálneho účinkovania dnes už svetoznámeho hudobného telesa.

Pišta Vandal Chrappa, Matúš Zajac
Kniha rozhovorov ANTON SRHOLEC - BEZDOMOVEC Z POVOLANIA je kniha o láske, odpúšťaní, viere, nezlomnosti, slobode a radosti. Vznikala vyše dvoch rokov. 

Maureen Callahanová
Na sklonku 90. let změnily tři postavy navždy tvář módy a kultury...

Kristína Petra Nagyová Džerengová
Úspešná slovenská herečka, moderátorka a kreatívna autorka vtipných prúžkovaných tričiek Kristína Farkašová je šťastnou mamou dvojičiek Ely a Matildy. 

Mária Števková (zost.)
Ľudové rozprávky – českú, francúzsku, nemeckú, slovenskú, španielsku a rumunskú tematicky spája hudba, tanec, spev, skrátka muzika. V menej známych rozprávkach vystupujú zázračné veci... 

Peter Vrlík, Peter Mišák
Počuli ste o chýrnych liptovských murároch, ktorí vystavali Budapešť a pochodili celý svet? Osvedčený autorský tandem dvoch Petrov sa tentoraz úspešne popasoval s neľahkou úlohou

Tomáš Tepper
Táto kniha je celkom netradičná. Viete prečo? Tomáš Tepper (1950, rodák z Rimavskej Soboty, vysokoškolský pedagóg, vedec, básnik, spisovateľ a prekladateľ.

Katja Petrowskaja
Autobiografický príbeh opisuje tragický koniec židovskej komunity v Kyjeve, ktorej súčasťou bola aj rozvetvená autorkina rodina, najmä bábuška Esther, ktorá sa nemeckým vojakom prihovorila v jidiš a tí ju ležérne a rutinne zastrelili na ulici.