piatok, 20.1.2017, 19:07 h

facebook facebookAplikácia Citymonitor v Pezinku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 1. 2017, 18.00 h


Povinná aktivácia e-schránok sa posúva

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 1. 2017, 18.00 h


Beseda o židovskej otázke v Mestskom múzeu

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 1. 2017, 18.00 h


ZŠ Jána Kupeckého venovala Plamienku 2600 Eur

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 23. 1. 2017, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA ZUŠ

Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogockých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspiov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

* najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

* znalosť príslušnej legislatívy,

* zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,

* ovládanie štátneho jazyka,

* osobnostné a morálne predpoklady pre výkona riadiacej funkcie,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

* žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

* úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

* doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,

* výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

* preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie,

* profesijný a štruktúrovaný životopis,

* písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna do 11.00 h. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať". O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú predpoklady.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA NA NAJBLIŽŠIE DNI

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGEA piatok 20.1. 19:30h | nedeľa 22.1. 19:30h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, 3D: 6,00 €, slovenské titulky, 105 min., MP-12
3D

Xander Cage, nazývaný tiež xXx, žije. To ale nie je tá najdôležitejšia správa. Hlavné je to, že...

ROZPOLTENÝ utorok 24.1. 19:30h | streda 25.1. 19:30h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky, 116 min., MP-12
V Kevinovi sa skrýva 23 rôznych osôb. Každú chvíľu sa má objaviť dvadsiataštvrtá... Režisér filmov...
RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ KAPITOLA štvrtok 26.1. 19:30h | piatok 27.1. 19:30h
Nemecko,Kanada,Francúzsko 2016, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky,106 min., MP-15
Posledná časť filmovej série priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice (Milla Jovovich)...
SPOJENCI sobota 28.1. 19:30h | nedeľa 29.1. 19:30h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky, 124 min., MP-12
Píše sa rok 1942 a Max Vatan zoskakuje padákom do dún marockej púšte s cieľom zabiť v Casablanke...
OZZY nedeľa 29.1. 17:00h
Španielsko 2016, vstupné: 4,00 €, slovenský dabing, 91 min., MP
Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dominik Dán
Začiatky deväťdesiatych rokov boli hektickým obdobím nielen na oddelení vrážd, ale v celej spoločnosti. Čo sa dialo v Našom Meste automaticky registrovali aj detektívi, a nielen registrovali, aj riešili, vyšetrovali a vypočúvali.

Marika Gombitová, Miroslav Graclík
Prečo úlomky spomienok? Každému sa môže stať, že ho zo dňa na deň zaskočí choroba alebo zranenie a jeho rebríček hodnôt aj sám život sa v okamihu zmenia.

George R.R. Martin
George R. R. Martin, ktorého časopis Time nazval „americkým Tolkienom“, si získal medzinárodné uznanie svojím monumentálnym cyklom epickej fantasy. 

Katarína Gillerová
Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve niečo nie je v poriadku. Pokúša sa zistiť príčinu, no zároveň musí riešiť dcérinu pubertu a problémy v zamestnaní. 

Gabriela Futová
Volám sa Oliver. Mám šesť rokov a mamu. Nie takú obyčajnú. Moja mama je spisovateľka. Píše knihy pre deti. Najradšej také veselé. Vravia deti. 

David Williams
Ďalšia kniha od svetoznámeho britského komika a autora detských kníh Davida Walliamsa je príbehom chlapca, ktorého dedko sa určite vyrovná aj babke gaunerke. 

Carl-Johan Forssén Ehrlin
Priekopnícka švédska rozprávka na dobrú noc Zajko, ktorý chce zaspať dobyla svet rýchlosťou blesku. Predalo sa niekoľko miliónov výtlačkov a v mnohých krajinách sa stala najpredávanejšou knihou.

Ďalšia publikácia skvelých nápadov z preslávenej stavebnice Úžasné LEGO® nápady od výmyslu sveta je treťou knižkou jednoduchých, no pôsobivých návodov. 

Veronika Šikulová
Nová zbierka poviedok Veroniky Šikulovej hovorí o udalostiach, ktoré sa udiali pred rokmi, a do ktorých nechtiac ako dieťa nazrela a zasiahla, a to, čo sa stalo, sa pokúša dať do súvislostí.