štvrtok, 21.9.2017, 5:26 h

facebook facebookNová terénna sociálna pracovníčka na MsÚ Pezinok

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 9. 2017, 18.00 h


Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Za hradbami

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 9. 2017, 18.00 h


Zápis do nového ročníka ATV

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 9. 2017, 18.00 h


Beh Pezinkom 2017

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 9. 2017, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA ZUŠ

Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogockých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspiov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

* najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

* znalosť príslušnej legislatívy,

* zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,

* ovládanie štátneho jazyka,

* osobnostné a morálne predpoklady pre výkona riadiacej funkcie,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

* žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

* úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

* doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,

* výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

* preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie,

* profesijný a štruktúrovaný životopis,

* písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna do 11.00 h. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať". O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú predpoklady.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? streda, 20.9.2017, 19:30 h | štvrtok, 21.9.2017, 19:30 h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, české titulky, 97 min., MP-12
Alice má štyridsať, dve malé deti, rozišla sa s manželom a vracia sa späť do mesta, kde sa narodila...
FK: DRUHÁ STRANA NÁDEJE utorok, 26.9.2017, 19:30 h
Fínsko 2017, vstupné: 4,00 €, čl.Fk: 3,00 €, 100 min., MP-15
Najnovšia snímka Akiho Kaurismäkiho sa venuje stále aktuálnej téme utečencov. Wikström - bývalý...
NINA streda, 27.9.2017, 19:30 h
SR, ČR, 2017, vstupné: 4,00 €, slovenská verzia, 82 min., MP
Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred...
ATOMIC BLONDE štvrtok, 28.9.2017, 19:30 h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, české titulky,115 min., MP-15
Špičková agentka britskej tajnej spravodajskej služby je vyslaná do mesta, v ktorom už tiká...
AMITYVILLE: PREBUDENIE piatok, 29.9.2017, 19:30 h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, slovenské titulky, 85 min, MP-15
Belle, jej malá sestra, chorý brat, dvojča, sa spolu s matkou presťahujú do nového mesta, aby...
LEGO ® NINJAGO sobota, 30.9.2017, 17:00 h | nedeľa, 1.10.2017, 17:00 h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, 3D: 6,00 € slovenský dabing, 97 min., MP
3D

Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dominik Dán
Vražda na druhom brehu je vyriešená, vrah je zatknutý, oddelenie vrážd si môže na svoje konto pripísať ďalší úspech.

Elena Ferrante
V tretej časti Neapolskej ságy sa z dievčat Eleny a Lily stávajú ženy. Lila, ktorá sa v šestnástich vydala, má malého syna, opustila manžela a výhody, ktoré jej prinášalo manželstvo, a pracuje ako robotníčka vo fabrike.

Robert Harris
Nnový triler o voľbe pápeža vás strhne hneď od prvých strán. Pápež zomrel. Za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky stoosemnásť kardinálov z celého sveta hlasuje v najprísnejšie strážených voľbách.

Meik Wiking
Súčasná hektická rýchla doba nie je príliš naklonená k ľuďom. Denne prežívame stres, sme vystavení neustálemu tlaku, pracovným povinnostiam.

Branislav Jobus
Branislav Jobus je autorom novej knihy pre deti s názvom Žubrienky inštalatérky. Príbeh z nezvyčajného prostredia zámočníckej dielne plný vtipných príbehov a rozprávkových kúziel ilustrovala Emília Jesenská.

Liz Pichon
Pridajte sa k Tomovi Gatesovi aj v ôsmom pokračovaní tých najstrelenejších dobrodružstiev, srandičiek, výčinov a nových vtipov! Tomova mama si zaumienila, že UPRACE CELUČIČKÝ dom.

Sam McBratney
Ak máš niekoho veľmi, veľmi rád, chceš nájsť spôsob, ako opísať svoje veľké pocity. Ako však malý zajačik a veľký zajac zistili, zmerať lásku nie je ľahká vec! 

Vanda Raýmanová
Hrdinovia úspešného slovenského animovaného večerníčka Drobci, bratia Ben a Tom, sa dočkali svojej knihy. Rovnako, ako seriál, aj kniha rieši témy, ktoré zaujímajú škôlkarov.

100. výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.

190. výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

80. výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

75. výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

195. výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin