Odpad z jarného upratovania bol zhodnotený

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 25. 5. 2015, 18.00 h


Slávnostná promócia Akadémie tretieho veku

 

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 25. 5. 2015, 18.00 h


Maturita na Gymnáziu Pezinok

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 25. 5. 2015, 18.00 h


Okresné kolo v atletike žiakov

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 25. 5. 2015, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA ZUŠ

Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogockých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspiov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

* najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

* znalosť príslušnej legislatívy,

* zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,

* ovládanie štátneho jazyka,

* osobnostné a morálne predpoklady pre výkona riadiacej funkcie,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

* žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

* úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

* doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,

* výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

* preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie,

* profesijný a štruktúrovaný životopis,

* písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna do 11.00 h. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať". O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú predpoklady.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA NA NAJBLIŽŠIE DNI

SURI pondelok 1.6. 21:15h
SR 2015, vstupné: 4,00 €, 65 min., MP-12
Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri....
AVENGERS 2: VEK ULTRONA utorok 2.6. 21:15h | streda 3.6. 21:15h
USA 2015, vstupné: 4,00€, titulky, 141 min, MP-12
Zlovestný Ultron povstáva a zdá sa, že jeho sile tentokrát nedokážu čeliť ani Avengers... Vo...
ŠPIÓN štvrtok 4.6. 21:15h | piatok 5.6. 21:15h
USA 2015, vstupné: 4,00 €, český dabing, 120 min., MP-12
Špionážna komédia, ktorá Vás nenechá vydýchnuť. Susan, analytička z kancelárie, ako jediná môže...
HURÁ NA FUTBAL sobota 6.6. 21:15h | nedeľa 7.6. 21:15h
Španielsko 2014, vstupné: 4,00 €, slovenský dabing, 106 min., MP
Amadeo hrá majstrovsky stolný futbal. Jedného dňa hráči z jeho stolného futbalu začali rozprávať...
INSIDIOUS: KAPITOLA 3 pondelok 8.6. 21:15h | utorok 9.6. 21:15h
USA 2015, vstupné: 4,00 €, titulky, 97 min., MN-15
Najdesivejšia kapitola od tvorcov kultových hororov Saw, Paranormal Activity a Sinister. Dermont...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Svetlana Alexijevičová
Doba z druhé ruky je kniha nositeľky prestížnych ruských, európskych a amerických literárnych cien. Mozaiku príbehov skutočných ľudí, ktorí rozprávajú o tom, ako verili sovietskemu systému...

Jean-Yves Tadié
Marcel Proust  
Životopis I

Vydal: Dauphin (2015)

Jean-Yves Tadié sa takmer celý svoj profesionálny život venuje výskumu osobnosti a diela Prousta. Táto biografia je podľa odborníkov najhodnotnejšou prácou, ktorá o Proustovi vyšla.

Otto H. Frank (editor), Mirjam Pressler (editor)
Jediný denník, ktorý by si mal prečítať úplne každý! Úplné vydanie najznámejšieho denníka na svete pod záštitou Nadácie Anny Frankovej.

Waris Dirie
Ďalší medzinárodný bestseller z pera slávnej Waris Dirieovej! Malá Safa zo somálskeho slumu nemala ani tri roky, keď si zahrala v Púštnom kvete, životopisnom filme o topmodelke Waris Dirieovej.

Zuzana Boďová
31 rozprávkových príbehov, kde pekár s pekárkou vypekajú chlebíky a koláče pre prečudesných návštevníkov. Neverili by ste, kto všetko sa zatúla do malej pekárne na námestí...

Jeff Kinney
Keď je šťastie unavené, sadne aj na... no, Greg Heffley dúfa, že aj naňho. Na Valentína sa chystá tanečný večierok a celá škola je hore nohami.

Ali Sparkes
Príbeh dvojčiat Jura a Dana i špeciálneho prípravku na urýchlenie medzidruhovej premeny ŠPUMP pokračuje, keď im zo záhradky zmizne drahocenná vec.

Barbora Kardošová, Katarína Slaninková (ilustrácie)
Čarovný príbeh o sile priateľstva. Juraj má skoro jedenásť a chcel by pieskomila. Alebo psa. Alebo iné prítulné zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde domov.

Ondřej Kundra
Publikácia predkladá životný osud Medy Mládkovej, uznávanej českej zberateľky a mecenášky umenia, ktorá pre svet objavila jedného z prvých abstraktných maliarov Františka Kupku.