utorok, 18.9.2018, 20:01 h

facebook facebookVoľby do orgánov samosprávy obcí 2018

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Dôležité informácie k pezinskému vinobraniu

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Zápis do 12. ročníka Akadémie tretieho veku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Nové workoutové ihrisko na ZŠ Na bielenisku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok - Volebné obvody a volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6.7.2018, zverejnené pod č. 203/2018 Z.z. dňa 10.07.2018

A/ Oznámenie primátora,

1. že počet obyvateľov mesta Pezinok k dňu 9.7.2018 pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 podľa evidencie obyvateľov mesta je 24 740

2. že k 9.7.2018 je počet zapísaných voličov 19 884

3. čas a termín konania volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta: 10. novembra 2018 od 7.00 h do 22.00 h.

B/ Mestské zastupiteľstvo určilo,

1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že počet poslancov Mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov mestskej samosprávy na nadchádzajúce volebné obdobie bude 25 /dvadsaťpäť/

2. volebné obvody, počet mandátov poslancov vo volebných obvodoch, volebné okrsky a miesto konania volieb primátora a poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne:

Volebný obvod č. I, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 1 - Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I. poschodie č. dv. 19/ ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2 - Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Kollárova 1 ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3 - Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2 ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4 - Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 /vchod Trnavská ul./ ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5 - Volebná miestnosť – Materská škola, Záhradná 34 ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6 - Volebná miestnosť – Materská škola, gen. Pekníka 2 ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný obvod č. II, počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č. 7 - Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Cajlanská 95 ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný obvod č. III, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 8 - Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51 ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 16-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9 - Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74 ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10 - Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č. 11 - Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č. 12 - Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 – 34

Volebný obvod č. IV, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 13 - Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16 ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14 - Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Hrnčiarska 44 ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15 - Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11 ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č. 16 - Volebná miestnosť – Internátna škola, Komenského 29 ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Obchodná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17 - Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1 ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný obvod č. V, počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č.18 - Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2 ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

C/ Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárii č. 19 P /prízemie/. Všetky zmeny je možné vykonať do 9. novembra 2018 do 12.00 hod. Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny. Preukaz totožnosti Podľa § 3 zákona č. 180/2014 Z.z., právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach zákona. Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z., právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci. Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

Súvisiace články

 BEŽECKÝ SVIATOK V PEZINKU
17.9.2018, 14:33 h Video

Už po siedmykrát sa stalo naše mesto dejiskom športového podujatia s názvom Beh Pezinkom. Akcia prilákala opäť množstvo ľudí, ktorým učaroval beh. Pre prihlásených be...

NEDEĽNÝ KONCERT PROJEKTU HUDBA V PEZINKU
17.9.2018, 13:48 h Video

Tohtoroč...

FRAGMENTY VEĽKEJ VOJNY V MESTSKOM MÚZEU
17.9.2018, 13:40 h Video

Od piatka 14. septembra si môžete v Mestskom múzeu v Pezinku pozrie...

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
13.9.2018, 14:42 h Video

V sobotu 10. novembra 2018 sa na Slovensku budú konať vo...

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PEZINSKÉMU VINOBRANIU
13.9.2018, 14:38 h Video

V septembri sa Pezinok už dlhé roky stáva na tri dni hlavným mestom vinohradníctva a vinárstva. Tohtoroč...

GEOTURISTIKA V MALÝCH KARPATOCH
27.1.2018, 9:53 h Video

Film vznikol za podpory Krajskej organizácie cestovného ruchu, Oblastnej organizácie cestovného ruchu a Neziskovej organizácie Barbora v Pezinku na podporu vznikajúceho Geoparku Malé Karpaty.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

FK: BISTRO RAMEN utorok, 18.9.2018, 19:30 h
Singapur, Japonsko 2018, české titulky, 89 min., MP-12
Mladý šéfkuchár Masato je odborník na tradičné japonské jedlo - ramen, ktorý sa v jeho rodine varí...
PÁTRANIE streda, 19.9.2018, 19:30 h | štvrtok, 20.9.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenské titulky, 101 min., MP-12
Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. Nemá však jedinú stopu a tak...
SRDCOVÍ REBELI utorok, 25.9.2018, 19:30 h | streda, 26.9.2018, 19:30 h
Nemecko 2017, český dabing, 104 min., MP-12
Lenny ako nezodpovedný flákač dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne chorým...
HELL FEST: PARK HRÔZY štvrtok, 27.9.2018, 19:30 h | piatok, 28.9.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-15
Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne...
PIADINÔŽKA sobota, 29.9.2018, 17:00 h | nedeľa, 30.9.2018, 17:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 96 min., MP
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný...
PO ČOM MUŽI TÚŽIA sobota, 29.9.2018, 19:30 h | nedeľa, 30.9.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 95 min., MP
Karel ráno zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany sa stal ženou...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin

Výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

Výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

Výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

Výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.