pondelok, 24.9.2018, 15:57 h

facebook facebookSeptembrové riadne rokovanie MsZ

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Vinobranie 2018

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


11. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Otvorenie výstavy Vinohrady, vinohrady...

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽP PRERUŠILA KONANIE VO VECI VYDANIA INTEGROVANÉHO POVOLENIA NA SKLÁDKU ODPADOV V PEZINKU

Pripravujeme reportáž o rozhodnutí Slovenskej inšpekcie ŽP zo dňa 25.4.2018,  v ktorom prerušuje konanie vo veci vydania integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ prevádzkovateľovi Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. pre prevádzku „Pezinok – skládka odpadov“ do 24 mesiacov od doručenia rozhodnutia. Viacerí účastníci konania namietali o. i. neplatnosť záverečného stanoviska zo dňa 26.7.1999 z procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie. MŽP SR konštatovalo, že záverečné stanovisko nie je možné najmä s prihliadnutím na dostupné informácie považovať za relevantný a zákonný podklad pre ďalšie konanie a rozhodovanie.  Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa, aby žiadosť doplnil.

Stanovisko Mesta Pezinok: "V piatok 11. mája 2018 bolo na Mestský úrad v Pezinku doručené dôležité rozhodnutie Štátnej inšpekcie životného prostredia týkajúce sa skládky odpadu v pezinskej Novej Jame. Vybudovanie skládky, ktorá už viac ako desaťročie traumatizuje Pezinčanov a voči ktorej spojili svoje sily občania, vedenie mesta a aktivisti, bolo rozhodnutím SIŽP prerušené. Inšpekcia rozhodla, že prevádzkovateľ skládky potrebuje nové posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Naposledy bola EIA vypracovaná v roku 1999 a nové posúdenie bude musieť akceptovať nielen aktuálny územný plán mesta Pezinok, ale aj stále trvajúci odpor obyvateľov mesta."

Podľa vyjadrenia primátora mesta Pezinok, ktorý svoj nesúhlas spolu s občanmi mesta vyjadruje už od roku 2007, je toto síce len čiastkové, ale nesmierne dôležité víťazstvo Pezinčanov. Primátor vyjadril nádej, že po tomto kroku bude nasledovať už len definitívne upustenie od vybudovania skládky blízko centra mesta. "Verím, že aj štátne orgány konečne dostanú rozum, skonštatujú, že pravda je na našej strane a kauza skládky v Novej jame bude definitívne minulosťou", povedal primátor."

Stanovisko žiadateľa o integrované povolenie Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.:  "Rozhodnutie nám bolo doručené v piatok a nakoľko sme zatiaľ nevideli obsah spisu správneho orgánu a nepoznáme podklad rozhodnutia, môžeme ho hodnotiť len po formálnej stránke. Ide o procesné rozhodnutie, ktoré nie je podľa poučenia možné napadnúť riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom a preto je po jeho doručeni a nadobudnuti právoplatnosti zaväzné pre všetkých účastníkov konania ako aj pre všetky orgány verejnej moci."

Stanovisko Mgr. Zuzany Čaputovej - advokátky zastupujúcej Pezinčanov, ktorí nesúhlasia s výstavbou skládky v meste (z jej fb profilu) : "V piatok nám bolo doručené rozhodnutie Inšpektorátu ŽP vo veci nového konania o povolení Pezinskej skládky (potom, ako sa v roku 2013 podarilo zrušiť povolenie, požiadali oň znova). Nové konanie sa začalo minulý rok v lete a cca 3000 Pezinčanov sa zapojilo ako účastníci konania. Inšpektorát teraz vyhovel našej požiadavke o tom, že prevádzkovateľ potrebuje novú EIA (nové posúdenie vplyvov na životne prostredie). Prerušujú preto konanie. Toto bola naša najvyššia méta, lebo novú EIA sa im zrejme nepodarí získať. Konanie môže trvať rok aj dva a významnou prekážkou sú naše medzinárodné záväzky, ktoré smerujú k nepovoľovaniu nových skládok a zvýšeniu recyklácie od roku 2020."

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

SRDCOVÍ REBELI utorok, 25.9.2018, 19:30 h | streda, 26.9.2018, 19:30 h
Nemecko 2017, český dabing, 104 min., MP-12
Lenny ako nezodpovedný flákač dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne chorým...
HELL FEST: PARK HRÔZY štvrtok, 27.9.2018, 19:30 h | piatok, 28.9.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-15
Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne...
PIADINÔŽKA sobota, 29.9.2018, 17:00 h | nedeľa, 30.9.2018, 17:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 96 min., MP
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný...
PO ČOM MUŽI TÚŽIA sobota, 29.9.2018, 19:30 h | nedeľa, 30.9.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 95 min., MP
Karel ráno zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany sa stal ženou...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin

Výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

Výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

Výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

Výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.