utorok, 18.9.2018, 19:47 h

facebook facebookVoľby do orgánov samosprávy obcí 2018

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Dôležité informácie k pezinskému vinobraniu

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Zápis do 12. ročníka Akadémie tretieho veku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h


Nové workoutové ihrisko na ZŠ Na bielenisku

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 17. 9. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

PROGRAM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU

PROGRAM XXI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2018 (utorok) o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017

3. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017

4. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017

5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

6. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018

7. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018

8. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018

9. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018

10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre PKC, p.o.

11. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018

12. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o.

13. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019

14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018)

15. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur

16. Návrh KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PEZINOK na obdobie 2019-2023

17. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018

18. Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“, pozemky parc. č. 2910/70, 2910/19 o výmere 2695 m2)

20. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. (areál „Drevona“ pozemok parc. č. 2910/18 o výmere 2049 m2)

21. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Turie Brehy – Fajgalská cesta

22. Žiadosť p. O. Tótha o súhlas s prechodom práv a povinnosti zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. na žiadateľa (záväzok ZSD zbúrania starej trafostanice na ul. 1. mája v Pezinku)

23. Prevody a nájmy nehnuteľností

24. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov

25. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov

26. Rôzne

26.1. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia

27. Informácie z činnosti MsÚ a HK

28. Informácie primátora

29. Interpelácie poslancov

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

FK: BISTRO RAMEN utorok, 18.9.2018, 19:30 h
Singapur, Japonsko 2018, české titulky, 89 min., MP-12
Mladý šéfkuchár Masato je odborník na tradičné japonské jedlo - ramen, ktorý sa v jeho rodine varí...
PÁTRANIE streda, 19.9.2018, 19:30 h | štvrtok, 20.9.2018, 19:30 h
USA 2018, slovenské titulky, 101 min., MP-12
Keď Davidovi zmizne jeho jediná dcéra Margot, polícia spustí pátranie. Nemá však jedinú stopu a tak...
SRDCOVÍ REBELI utorok, 25.9.2018, 19:30 h | streda, 26.9.2018, 19:30 h
Nemecko 2017, český dabing, 104 min., MP-12
Lenny ako nezodpovedný flákač dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne chorým...
HELL FEST: PARK HRÔZY štvrtok, 27.9.2018, 19:30 h | piatok, 28.9.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-15
Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne...
PIADINÔŽKA sobota, 29.9.2018, 17:00 h | nedeľa, 30.9.2018, 17:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 96 min., MP
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný...
PO ČOM MUŽI TÚŽIA sobota, 29.9.2018, 19:30 h | nedeľa, 30.9.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 95 min., MP
Karel ráno zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany sa stal ženou...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin

Výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

Výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

Výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

Výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.