štvrtok, 21.6.2018, 6:32 h

facebook facebookSlávnostné udeľovanie mestských ocenení

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 6. 2018, 18.00 h


Oprava chodníka na Bystrickej ulici

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 6. 2018, 18.00 h


Festival pouličného divadla

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 6. 2018, 18.00 h


Národné parkúrové a Medzinárodné voltížne preteky

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 18. 6. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Usmernenie Hasičského a záchranného zboru pre obce:

Za obdobie roka 2017 vzniklo na území okresov Pezinok a Senec 307 požiarov, z toho bolo 12 požiarov lesa a rúbaniska. Rozlohou najväčší požiar (rúbanisko) vznikol v mesiaci apríl v lokalite Dušičky – Svätý Jur. Požiarom bola zasiahnutá plocha 2,5 ha.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti upozorniť na povinnosti vyplývajúce obciam v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri zabezpečovaní opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.

1. Vypracúvať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 citovaného zákona u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.

5. Preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

Obciam Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi odporúča:

1. Zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov.

2. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.

Žiadame Vás o zabezpečenie informácií určených pre občanov (príloha 1) vo Vašich výveskách a informačných tabuliach na obecných a mestských úradoch a tiež zasielame návrh relácie určenej pre žiakov základných škôl (príloha č. 2). Tieto relácie Vás žiadame čo najčastejšie odvysielať v obecnom resp. mestskom rozhlase a reláciu pre deti distribuovať do škôl.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku si Vás taktiež dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve iba za podmienok určených § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve fyzickými osobami sú uvedené v texte nižšie ( príloha č. 1).

V závislosti od suchého a teplého počasia, zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov alebo ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch dosiahne stupeň „vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch stanoveného SHMÚ okresné riaditeľstvo vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a o tomto Vás bude včas informovať.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

JA, SIMON štvrtok, 21.6.2018, 21:15 h
USA 2018, slovenské titulky, 110 min., MP-12
Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je...
JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE piatok, 22.6.2018, 21:15 h | sobota, 23.6.2018, 21:15 h
USA, Španielsko 2018, slovenský dabing, slovenské titulky, 130 min., MP-12

Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v...

LÁSKA BEZ BARIÉR pondelok, 25.6.2018, 21:15 h
Francúzsko 2018, české titulky, 107 min., MP-12
Jocelyn predstavuje presne ten prototyp muža, ktorý sa snaží oklamať a uloviť každú ženu, ktorá...
SOLO: A STAR WARS STORY utorok, 26.6.2018, 21:15 h | streda, 27.6.2018, 21:15 h
USA 2018, slovenský dabing, slovenské titulky, 135 min., MP-12
Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte sa do preďalekej galaxie v najnovšom pokračovaní ságy...
SICARIO 2: SOLDADO štvrtok, 28.6.2018, 21:15 h | piatok, 29.6.2018, 21:15 h
USA 2018, české titulky, 123 min., MP-15
V pokračovaní úspešného thrilleru eskaluje vojna drogových kartelov, v ktorej neplatia žiadne...
LUIS A UFÓNI sobota, 30.6.2018, 21:15 h | nedeľa, 1.7.2018, 21:15 h
Nemecko 2018, slovenský dabing, 90 min., MP
Pokiaľ ste si mysleli, že vo vesmíre je život, mali ste samozrejme pravdu. Nad povrchom modrej...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Alfréda Piffla 45. výročie úmrtia (26.júna)  

Architekt, maliar, grafik, vysokoškolský profesor.
* 13.06.1907 - Kerhartice (Ústí nad Orlicí, Česko) + 26.06.1972 - Bratislava

Výročie narodenia Vincenta Lechoviča

Kňaz, misionár.
* 14.06.1922 - Doľany + 24.10.1995 - Mödling (Rakúsko)

Výročie narodenia Tibora Huszára

Umelecký fotograf.
* 16.06.1952 - Reca + 11.09.2013 - Modra

Výročie narodenia Ľudovíta Švenka

Slovenský novinár, publicista.
* 27.06.1937 - Svätý Jur + 18.10.2001 - Bratislava